Cập nhật tiến độ mới nhất dự án Prosper Plaza

Cập nhật tiến độ mới nhất dự án Prosper Plaza. Dự án Prosper Plaza sẽ giao nhà Quý 1/2019

Ngày đăng: 23-07-2018

65 Lượt xem

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM DỰ ÁN PROSPER PLAZA VUI LÒNG LIÊN HỆ

HOTLINE: 0939129035

Tổng quan dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị tốt để bàn giao 2 Block B và Block C vào cuối năm 2018. Dự kiến Block A sẽ bàn giao chậm nhất vào quý 2/2019.


CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

Chỉ tiêu giao nhà: hoàn thiện cơ bản bao gồm tủ kệ bếp

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

Các Block đang tháo phần che chắn, sơn đã phủ 80%